Zdravotechnika

Realizujeme kompletnú dodávku a montáž zdravotechnickej inštalácie pre všetky typy stavieb.

Montáž všetkých typov vodovodných armatúr, príslušenstva a protipožiarnej ochrany.

Montáž a výmenu rozvodov pitnej, úžitkovej a požiarnej vody z materiálu podľa výberu klienta: pex-al, PPR, nerez, pozink atď.

Montáž a výmenu rozvodov vnútornej a vonkajšej kanalizácie z materiálu podľa výberu klienta : KG a HT systém, GEBERIT, Rehau atď.

Montáž izolácii na všetky druhy potrubia ako aj montáž špeciálnych izolácii na potrubia a armatúry.

Montáž vonkajších vodovodov, gravitačných a tlakových kanalizácii, hydrantov, prečerpávacích staníc, prípojok atď.

Preplach a dezinfekciu potrubia pumpou REMS Multi-Push s vyhotovením výsledku nezávadnosti potrubného systému.

Kamerové skúšky potrubia systémom REMS Camsys pre zhotovenie videozáznamu a fotiek.